Sunday, February 5, 2017

తల్లీ! రమ్మని పిల్చె భర్త నిజకాంతన్


తల్లీ! రమ్మని పిల్చె భర్త నిజకాంతన్
సాహితీమిత్రులారా!
సమస్య -
తల్లీ! రమ్మని పిల్చె భర్త నిజకాంతన్ మన్మథక్రీడకున్


తిరుపతి వేంకట కవుల పూరణ-

ఉల్లోల్లాంబుఝరీస్పురచ్ఛఫరజాలోన్మేష నేత్రాంత! భూ
భృల్లీలా స్తనయుగ్మ! నీచతరనాభీ సుందరావర్త! యో
షిల్లోకప్రణుత ప్రకాశ! లలనా! సీమంతినీ జాతి మ
త్తల్లీ! రమ్మని పిల్చె భర్త నిజకాంతన్ మన్మథక్రీడకున్
                                                                         (శతావధానసారము ద్వితీయఖండము)

దీనిలో తల్లి అనేది తెలుగులో మాత, 
కానీ సంస్కృతంలో తల్లి అని అర్థం.

జాతిమత్తల్లీ - జాజిపూవులు గుబాళించే తరుణి.

అందువల్ల తల్లినికాదు తరుణిని 
తన భర్త ఆమెను పిలిచినట్లు పూరించారు


(కనుగవ మిలమిలలాడుతున్న,
ఉప్పొంగిన చనుగవ కలది,
కృంగిపోయిన నాభిగలది,
వనితాలోకంలో బాగా పొగడదగిన నవ్వు  గలది
(ప్రకాశ = తలఆడిస్తూనవ్వెడు నవ్వు) 
జాజిపూల వాసనతో గుమాళించెడిది అయిన
స్త్రీని రతికేళికి రమ్మని  ఆమె భర్త 
పిలిచాడు- అని భావం)

(దీనిలోని వర్ణనలన్నీ
స్త్రీ ఋతుమతి కాలంలోని సంకేతాలు)

మీరును మరో విధంగా పూరించి పంపగలరు


No comments: