Sunday, May 21, 2017

కామిని కుచమధ్యమందు గరుడుండాడెన్


కామిని కుచమధ్యమందు గరుడుండాడెన్
సాహితీమిత్రులారా!


సమస్య-
కామిని కుచమధ్యమందు గరుడుండాడెన్


పూర్వకవి పూరణ-

చేమంతి చెట్టుకిందను
భామామణి నిదుర బోవఁ బయ్యెదజాఱన్
రోమాళి పామో యని
కామిని కుచమధ్యమందు గరుడుండాడెన్

కుచముల మధ్య గరుడుడు ఆడటం సమంజసంకాదు
దాన్ని రోమాళి పామనుకోవడంతో సమంజసం చేసినాడుకవి.


మీరును మరోవిధంగా పూరించి పంపగలరు

No comments: