Wednesday, May 24, 2017

సంవత్సరయుక్త సీసము


సంవత్సరయుక్త సీసము
సాహితీమిత్రులారా!


ఈ సీసపద్యం గణపవరపు వేంకటకవి కృత
ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వరవిజయవిలాసములోనిది.

శ్రీముఖప్రభవ సుస్మేరాభకౌస్తుభ
        సర్వజిద్విక్రమ చక్రహస్త
సౌమ్య భావ మునీంద్ర సన్మనోంబుజ భృంగ
        యవ్యయానంద హృద్భవ్యరూప
ధాత్ర సాధారణస్తమనీయ నిజచర్య
        విభవప్రమోదాప్త విబుధనాథ
జయదుందుభిధ్వాన చకితాసురాధ్యక్ష
        దుర్మతి రాక్షసశర్మహరణ
చిత్రభాను స్వభాను జిత్సిద్ధతేజ
విజయనందన ఖరసూత విధివినోద
మన్మథ క్రోధి ధర్మనిర్మధనసార
వృషగిరీశ్వర సంకాశ వేంకటేశ   - (389)

ఇందులో అనేక పదాలు సంవత్సరాలకు
సంబంధించినవి కావున దీనికి సంవత్సర
యుక్తసీసమని పేరు.
ఇందులోని సంవత్సరాలు-

శ్రీముఖప్రభవ సుస్మేరాభకౌస్తుభ
        సర్వజిద్విక్రమ చక్రహస్త
సౌమ్య భావ మునీంద్ర సన్మనోంబుజ భృంగ
        యవ్యయానంద హృద్భవ్యరూప
ధాత్ర సాధారణస్తమనీయ నిజచర్య
        విభవప్రమోదాప్త విబుధనాథ
జయదుందుభిధ్వాన చకితాసురాధ్యక్ష
        దుర్మతి రాక్షసశర్మహరణ
చిత్రభాను స్వభాను జిత్సిద్ధతేజ
విజయనందన ఖరసూత విధివినోద
మన్మథ క్రోధి ధర్మనిర్మధనసార
వృషగిరీశ్వర సంకాశ వేంకటేశ

No comments: