Sunday, May 28, 2017

షష్ఠార చక్ర బంధము


షష్ఠార చక్ర బంధము
సాహితీమిత్రులారా!

చక్రబంధములో ఆరు అకులు గల చక్రబంధాన్ని
షష్ఠార చక్రబంధము అంటారు.
కవిపేరును,  గ్రంథము పేరును చక్రములోని
3,6 గడులలోకూర్చుదురు.
ఈ చక్రబంధము లక్ష్మీసహస్రములోనిది.


నిత్యావేక్షణకర్మరక్ష హరిరాజ్ఞీ సర్వదాశస్త మా
స్తుత్యంక మ్మిది మంగళావహము దాసో2హం సుశర్మప్రభా
భృత్యాటశ్రమాలాస్యసంగహరణా విస్రంభమూల ప్రమా
మా త్యాగానిశ నిస్తులప్రభృతధామా విష్ణుభామా రమా

ఈ పద్యాన్ని బంధరూపంలో చూడండి-
1వపాదము 1 అన్న నిలువులోను
2వ పాదము 2 అన్న నిలువులోను
3వ పాదము 3 అన్న నిలువులోను
చూడవచ్చును 4 వపాదము 6వ సంఖ్య
దగ్గరనుండి వృత్తాకారంలో చదివిన వచ్చును.
దీనిలో3,6 గడులను కలిపిన వచ్చు
అక్షరాలను కలుపగా
వేంకటశర్మలకమలాసహస్రము
అని వచ్చును.
No comments: