Sunday, August 21, 2016

మహిళా పున్నాగంబులు


మహిళా పున్నాగంబులు


సాహితీమిత్రులారా!

ఈ ద్విపాదిని చూడండి. ఏకపాది అంటే పద్యంలోని
అన్నిపాదములు ఒకేవిధంగా ఉండటం.
అలాకాక పద్యంలోని రెండుపాదాలు
ఒకలాగే ఉంటే ద్విపాది అవుతుంది.


మహిళా పున్నాగంబులు
రహి కుసుమ కదంబలీల గ్రాలగ నచ్చో
మహిళా పున్నాగంబులు
రహి కుసుమ కదంబ లీలలం గ్రాలెగడున్
                (నానార్థగాంభీర్యచమత్కారిక పుట. 36)

మహిళా - ప్రేంకనపు తీగె ఉన్న పున్నాగములు,
పొన్నచెట్లును, పుష్పసమూహముల యొక్క విలాసాలచే ఒప్పుచుండగా,
మహిళా, నాయికయున్నూ - పురుషశ్రేష్ఠుడైన నాయకుడును,
కుసుమకదంబలీల - మన్మథలీలను అనగా
సురతం మిక్కిలిగా ప్రకాశించెను - అని భావం.

No comments: