Friday, August 19, 2016

ఏల తలమీద వెంట్రుకలిన్ని మొలుచు? (పేరడీ పద్యం)


ఏల తలమీద వెంట్రుకలిన్ని మొలుచు? (పేరడీ పద్యం)


సాహితీమిత్రులారా!

దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి ఈపద్యం చూడండి.
ఇది అంతా ప్రశ్నతోటే ఉంది.

సౌరభములేల చిమ్ము బుష్పవ్రజంబు?
చంద్రికలనేల వెదజల్లు జందమామ?
ఏల సలిలంబు పాఱు? గాడ్పేల విసురు?
ఏల నాహృదయంబు ప్రేమించు నిన్ను?

దీనికి జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు -
సందియం(పేరడి) చూడండి.

జఠర రసమేల స్రవియించు జఠరగ్రంధి?
అడవిలో యేల నివసించు నడవిపంది?
ఏల పిచ్చికుక్క కరచు? కాకేల యరచు?
ఏల తలమీద వెట్రుకలిన్ని మొలుచు?
         (ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక 8-4-1983)

No comments: