Monday, March 27, 2017

చలి గిలి బిలి వెలి


చలి గిలి బిలి వెలి
సాహితీమిత్రులారా!


దత్తపది-
చలి,
గిలి, 
బిలి,
వెలి
అనే పదాలను
ఉయోగించి
గ్రీష్మర్తువర్ణన చేయాలి.

 సింహాద్రి శ్రీరంగంగారు పూరణ-

చలి కాలమ్మెహితము ముం
గిలి దుమ్మెత్తికొని పోవు - గ్రీష్మాతపముల్
బలిఁగోరుఁబాంధజనముల
వెలి ఋతువులకన్న భయద - మియ్యది పుడమిన్

ఇచ్చిన పదములను చక్కగా ఉయోగించి
గ్రీష్మర్తు వర్ణనచేశాడుకదా

No comments: