Monday, March 20, 2017

హలో, టాటా, సారీ, ఒకే


హలో, టాటా, సారీ, ఒకే
సాహితీమిత్రులారా!దత్తపది-
హలో,
టాటా,
సారీ,
ఒకే
అనే పదాలను ఉపయోగించి
అవే అర్థాలు రాకుండా పద్యం చెప్పాలి

సింహాద్రి శ్రీరంగంగారి పూరణ-

అహహ లోకాల పేరందినట్టి భూమి
అకట టాగోరు కవి గన్నయట్టి భూమి
వెతల వేసారి కన్నీరు పెట్టునిపుడు
కన ఒకేయొక దౌర్జన్య కారణమున

హలో - హ - లో గా విరిచి అహహ లోకాల అని,
టాటా - టా - టా గా విరిచి అకట టాగోరు అని,
సారీ -ని -  వేసారి గా
ఒకే - ను - ఒకేయొక గా
పూరించటం వలన మొదటి అర్థం
ఇందులో లేకుండ క్రొత్త అర్థంతో
భాసిల్లినవి.

మీరును మరోవిధంగా పూరించి పంపగలరు.


No comments: