Monday, April 24, 2017

లంగా లేచిన తన్వి ఱిచ్చపడియెన్


లంగా లేచిన తన్వి ఱిచ్చపడియెన్
సాహితీమిత్రులారా!సమస్య - 
లంగా లేచిన తన్వి ఱిచ్చపడియెన్ లాంగూలదర్శంబునన్
(ఇది పైకి అశ్లీల ద్యోకతముగా ఉన్నది)


సి.వి.సుబ్బన్నగారి పూరణ -

అంగస్పందము దోఁప వామదిశ దీర్ఘాలోకమాలా సము
త్తుంగక్షేపముతోడ నాలుగు హరిత్తుల్ సూచి యుద్దాము రా
ముం గల్యాణగుణాభిరాముఁగను నౌన్ముఖ్యమ్ముతోఁబైట వ్రా
లంగా, లేచిన తన్వి ఱిచ్చపడియెన్  లాంగూలదర్శంబు నన్

ఇందులో
లంగా అనేదాన్ని వ్రాలంగా మార్చడం వలన
అశ్లీల అదృశ్యమైనది


మీరునూ మరోవిధంగా పూరించి పంపగలరు

No comments: