Saturday, April 22, 2017

కంద గర్భిత శార్దూల విక్రీడితము


కంద గర్భిత  శార్దూల విక్రీడితము
సాహితీమిత్రులారా!


ఒక పద్యంలోనే అనేక పద్యాలను ఇమిడ్చడాన్ని
గర్భచిత్రమంటారు ఇప్పుడు పుష్పగిరి తిమ్మనగారి
సమీరకుమార విజయమనే కావ్యంనుండి
ఈ పద్యం చూడండి ఇందులో శార్దూల పద్యంలో
కందపద్యం ఇమిడ్చబడినది.

నీకే మ్రొక్కెదఁ బ్రోవు మున్నత కృపానిర్మాణదివ్యత్కటా
క్షా! కాకుత్థ్స కులాగ్రగణ్యకరుణాకల్పా! యనల్పవ్రతా!
పాకారి ప్రముఖస్తుత ప్రతిభ! దుర్భావాక్ష శిక్షైక ద
క్షా!  కోకాప్తరుచిప్రకార! గుణనిస్తారా!  సమీరాత్మజా!
                                                        (సమీరకుమార విజయము 3-210)

ఇందులో గర్భిత కందపద్యం-

నీకే మ్రొక్కెదఁ బ్రోవు మున్నత కృపానిర్మాణదివ్యత్కటా
క్షా! కాకుత్థ్స కులాగ్రగణ్యకరుణాకల్పా! యనల్పవ్రతా!
పాకారి ప్రముఖస్తుత ప్రతిభ! దుర్భావాక్ష శిక్షైక ద
క్షా!  కోకాప్తరుచిప్రకార! గుణనిస్తారా!  సమీరాత్మజా!నీకే మ్రొక్కెదఁ బ్రోవు ము
కాకుత్థ్స కులాగ్రగణ్యకరుణాకల్పా!
పాకారి ప్రముఖస్తుత
కోకాప్తరుచిప్రకార! గుణనిస్తారా!


No comments: