Wednesday, April 26, 2017

దీని భావమేమి తెలియ


దీని భావమేమి తెలియ
సాహితీమిత్రులారా! పొడుపు పద్యం
విప్పగలరేమో చూడండి-

ఒంటసారములేదు యొడలెల్లనిండెను
పండ్లువేలెడేసివాయిలేదు
తనకు ప్రాణములేదు తగిలిజీవులజంపు
దీని భావమేమి? తిరుమలేశ!

శరీరంలో సారంలేదట
ఒడలెల్ల నిండి ఉన్నాయి
వేలెడేసి పండ్లున్నాయట
తనకు ప్రాణంలేదు
తగిలిన జీవులను
చంపుతుందట
దీని భావమేమిటో?
చెప్పమంటున్నాడు కవి-

సమాధానం - దువ్వెన

No comments: