Thursday, June 30, 2016

అంతా సురాఘటేశులె (పేరడీ పద్యం)


 అంతా సురాఘటేశులె (పేరడీ పద్యం)


సాహితీమిత్రులారా!


ఈ పద్యం అడిదము సూరకవిని
శ్లాఘిస్తూ కొట్ర బాలకవి చెప్పినది.

అంతా కవులముగామా,
అంతింతో పద్దెమైన నల్లఁగలేమా!
దంతివి నీతో సమమా!
కాంతా సుమ బాణ సూరకవి నెఱజాణా!

దీనికి శ్రీ శ్రీ చెప్పిన పేరడీ పద్యం.

అంతా సురా ఘటేశులె,
అంతింతో ఆచమాన మడిగేవారే
పంతానికి మాత్రం శివ
చింతా దీక్షితుల మండ్రు, సిరిసిరిమువ్వా!

No comments: