Saturday, November 20, 2021

వావివరుసల పద్యం

 వావివరుసల పద్యం
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పద్యంలోని వరుసలను మీరే కనిపెట్టి చెప్పగలరు

మగువ నా మరదలౌ మారుతల్లివినీవు

              వరుసఁజెప్పవుగదే వదినె గాక

అత్తబిడ్డవునీవు యనుఁగుచెల్లెలనైతె

          మనకువావులు గల్గె మనుమరాల

గారాబునాబిడ్డ యేరాలుమరదలౌ

                నాకూఁతురవుగదే నాఁతినీవు

మాయత్తతమ్ముని మరదలు వదినెనౌ

                దానిపిన్నత్త నామేనవదిన

తల్లిపెద్దత్తకోడలు తల్లిరావె

మారుటత్తకు మరదలు మనుమరాల

యనుచు విజ్జోడువావులు బెనసికలిపి

యొక్కవావిని వరుసఁగా లెక్కజెపుమ

                (శృంగారయుక్తి చమత్కార పద్యారత్నావళి - పుట -66)

(మీరే ఈ పద్యంలోని వావివరుసలను కనుగొని కామెంటులో పెట్టగలరు)


No comments: