Wednesday, November 24, 2021

వావివరుసల పద్యం - 2

 వావివరుసల పద్యం - 2
సాహితీమిత్రులారా!ఈ వావివరుసల పద్యాన్ని గమనించి

దీన్ని అర్థాన్ని మీరే కామెంట్స్ లో పెట్టగలరు-


ఇల్లాలు మనుమరాలేరీతియాయెనో

              మనుమరాలికియెట్లు మామయయ్యె

మామయే వావిని మరిఁదియెయుండెనో

              మరఁదియెందునుఁగూర్చి మనుమఁడయ్యె

మనుమఁడే వానిని మరియల్లుఁడాయెనో

              యల్లునిల్లాలెట్టులత్తయయ్యె

యత్తయేవానిని యాయెను కూఁతురు

               కూఁతురు సరియెట్లు కోడలయ్యె

దీనియర్థంబు జనులకు దెలియరాదు

తెలియవచ్చిన కవులకుఁ దేటపడును

జలజహితరంగ సారసచంద్రనిన్ను

వర్ణనలుచేయ లేరెంత వారలైన

No comments: