Sunday, April 17, 2016

మహారాజశ్రీ బ్రౌనుదొరగారికి


మహారాజశ్రీ బ్రౌనుదొరగారికి


సాహితీమిత్రులారా!
పిండిప్రోలు లక్ష్మణకవిగారు తన అల్లునిచే ఒక వ్యాజ్యము అప్పీలు చేయుటకు
చేయుప్రయత్నంలో జడ్జిగా ఉన్న బ్రౌనుదొరగారిని కలిసినపుడు చెప్పిన పద్యం ఇది.

ధువైరికిన్ వనమాలికిఁగౌస్తుభ
హారునకును సంశ్రితావనునకు
రాధికాప్రియునకు రామసోదరునకు
గదీశునకు దయాసాగరునకు
శ్రీనాథునకును రక్షితదేవసమితికిఁ
బ్రౌఢభావునకు నారాయణునకు
నురగేంద్రతల్పున కరిశంఖధరునకుఁ
దొగలరాయనిగేరు మొగము దొరకు
ణనిహతదుష్టరాక్షసరమణునకును
గానమోహితవల్లవీకాంతునకును
రిపువిదారికి హరికి శ్రీకృష్ణునకును
కిల్బిషారికి నే నమస్కృతి యొనర్తు

 ప్రతిపాదంలోని మొదటి అక్షరం తీసుకొని రాయగా 
ఈ విధంగా "మహారాజశ్రీ బ్రౌనుదొరగారికి" అని వచ్చింది. 
దీనిలో పేరుగోపనం చేశారు కావున దీన్ని నామగోపనం అంటారు. 
దీన్నే ఇంగ్లీషులో  "Acrostics" అంటారు.

No comments: