Friday, June 22, 2018

కూటము - కూటమి అర్థభేదమేమి?


కూటము - కూటమి అర్థభేదమేమి?
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పొడుపు పద్యం చూడండి
సమాధానాలు చెప్పండి-


కూటమనఁగనేమి? కూటమియననేమి?
         వేఱర్థములవేవి వేంకటేశ?
ఆరోహణంబేది? అవరోహణంబేది?
         వేఱర్థములవేవి వేంకటేశ?
అవ్యాప్తియేది? అతివ్యాప్తియయ్యదియేది?
         వేఱర్థములవేవి వేంకటేశ?
ఆధారమెయ్యెది? అధేయమెయ్యెది?
         వేఱర్థములవేవి వేంకటేశ?ఆదిభౌతికమెయ్యెది అంబుజాక్ష?
ఆధిదైవికమెయ్యెది అబ్జనాభ?
మెచ్చుగా నర్థభేదాలు చెప్పవలయు
దేవ శ్రీ వేంకటేశ! పద్మావతీశ!

చదివారు కదా సమాధానాలు
చెప్పగలరేమో చూడండి

సమాధానాలు -

1. కూటము - హాలు       
 2. కూటమి - రతి
3. ఆరోహణము - ఎక్కుట    
4. అవరోహణము - దిగుట
5. అవ్యాప్తి - చెప్పినమాట అన్నిచోటులా వర్తించకుండుట
6. అతివ్యాప్తి - చెప్పినమాట అదనముగ వర్తించుట
7. ఆధారము - పాత్ర        
8. ఆధేయము - పాత్రలోని వస్తువు
9. ఆధిభౌతికము - పంచభూతములచే అనగా అతివృష్టి 
                                  మొదలైన వాటితో కలిగే దుఃఖము
10. ఆధిదైవికము - రోగాలచే కలిగే దుఃఖము


No comments: