Sunday, August 8, 2021

పైనుండి క్రిందికి క్రింది నుండి పైకి

 పైనుండి క్రిందికి క్రింది నుండి పైకి

సాహితీమిత్రులారా!ఒక పద్యం పైనుండి క్రిందికి క్రిందినుండి పైకి చదివినా ఒకలాగే ఉంటే

దాన్ని పద్యభ్రమకం అంటారు. ఈ పద్యం గమనించండి

బోడి వాసుదేవరావుగారి చిత్రమంజరి నుండి పద్యభ్రమకం

సరోజ వృత్తం -
మార! ధీర! రధీరమా!
సారధీరసభారసా!
సారభాసరధీరసా!
మా! రధీర! రధీరమా!


మార(మా - ర) - లక్ష్మీదేవియు, మన్మథుడును గలవాడా
ధీర - స్వతంత్రుడా
రధీరమా - (ర-ధీ-రమా) - చురుకైన బుద్ధికలవాడా
సారధీరసభారసా - శ్రేష్ఠులైన రసజ్ఞులుగల సభాస్థలి గలవాడా
సారభాసరధీరసా - సార-భాస-ర-ధీర-సా)న్యాయముతో ప్రకాశించుచున్న
                 నిపుణులైన విద్వాంసుల యొక్క ధ్యానముగలవాడా
మా - (మ-అ) - బ్రహ్మకు హేతువైనవాడా
రధీర (ర-ధి-ఇర) - త్యాగమునకు స్థానమైన వాక్కులు గలవాడా
రధీరమా(ర-ధీర-మా)- మనోహరుడు, సాహసికుడుఅయిన చంద్రుడు కలవాడా


No comments: