Wednesday, May 30, 2018

ఏమిసేతుర లింగా(పేరడీ)


ఏమిసేతుర లింగా(పేరడీ)
సాహితీమిత్రులారా!

పేరడీ అంటేనే వ్యంగ్యరచన
ఇక్కడ ఏమిసేతురా లింగా అనే జానపదగీతానికి
వ్యంగ్యంగా జొన్నవిత్తులవారు పేరడీ కూర్చారు
చిత్తగించండి-No comments: