Monday, June 26, 2017

సినిమాల్లో గూఢచిత్రం


సినిమాల్లో గూఢచిత్రం
సాహితీమిత్రులారా!


ఇది 1967 భక్తప్రహ్లాద సినిమాకు
జూనియర్ సముద్రాల(రామానుజాచార్య)
అందించిన సాహిత్యం-
సంగీతం - సాలూరి రాజేశ్వరరావు
ఇది హిరణ్యకశపుడు స్వర్గాన్ని జయించిన తరువాత
సభలో రంభ, ఊర్వశి, మేనక, తిలోత్తమ
నృత్యం చేస్తూ పాడిన పాట.

జయహో సమస్త దానవ సామ్రాజ్య స్థాపనా ధురీణా
జయహో జయహో జయహో
అందని సురసీమ నీదేనోయీ
అందని సురసీమ నీదేనోయీ
అందరు ఆశించు అందాలహాయి
అందించే నెఱజాణలమోయీ
అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమనీదే

రంభ- మంజుల వల్లీ నికుంజములోన రంజిలగా
             మోవిఅందీయనా పాలవెన్నెల జాలునా 
             వాలుకన్నుల ఏలనా అందమందు 
            చిందులందు తుదపరిరంభమందు
            నాకు సాటినేనే                  
అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమనీదే

మేనక - కోరికేమొ సెలవీర సుకుమార రణధీర
              కోరికేమొ సెలవీర సుకుమార రణధీర
             సోయగాలనడల
             వాలిఒడిలో సోలిపోయేనా
             లాలించి రాగరసడోల 
             తేలించి ప్రేమభోగాల
             మేన కాన రాని వలపు తీరుల
             మెలగి మేను మరువజేయు మేటిని
అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమనీదే

ఊర్వశి - మైమరతువులేరా మగరాయ మగధీర కౌగిలీర
                వయసు తలపులూర వలపేరు
                పొంగువార మరుని కోర్కెలీర 
               మనసేల ఊర్వసేర

అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమనీదే

తిలోత్తమ - వన్నెల కడకన్నుల విలాసాలలోన
                   వన్నెల కడకన్నుల విలాసాలలోన
                   సరిసరికేళీ విలాసాలలోన
                   సరిసరికేళీ విలాసాలలోన
                   ప్రేమసితారసుతారలతార
                   జాణతిలోత్తమయే
                   జాణతిలోత్తమయే

అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమ నీదేనోయీ
అందనిసురసీమనీదే

ఈ పాటలో 
రంభ పాడిన చరణాలలో రంభ అనే పేరు, 
మేనక పాడిన చరణాలలో మేనకపేరు
ఊర్వశి పాడిన చరణాలలో ఊర్వశిపేరు
తిలోత్తమపాడిన చరణాలలో తిలోత్తమ పేరు
రావడం ప్రత్యేకం. కానీ
రంభ పేరును, మేనకప్రును 
ఊర్వశిపేరును గూఢంగా ఉంచి
కూర్చరు కవిగారు అందువల్ల 
ఇది గూఢచిత్రమౌతుంది
గమనింపగలరు

రంభ- మంజుల వల్లీ నికుంజములోన రంజిలగా
             మోవిఅందీయనా పాలవెన్నెల జాలునా 
             వాలుకన్నుల ఏలనా అందమందు 
            చిందులందు తుదపరిరంభమందు
            నాకు సాటినేనే    
మేనక - కోరికేమొ సెలవీర సుకుమార రణధీర
              కోరికేమొ సెలవీర సుకుమార రణధీర
             సోయగాలనడల
             వాలిఒడిలో సోలిపోయేనా
             లాలించి రాగరసడోల 
             తేలించి ప్రేమభోగాల
             మేన కాన రాని వలపు తీరుల
             మెలగి మేను మరువజేయు మేటిని  
ఊర్వశి - మైమరతువులేరా మగరాయ మగధీర కౌగిలీర
                వయసు తలపులూర వలపేరు
                పొంగువార మరుని కోర్కెలీర 
               మనసేల ఊర్వసే
            
తిలోత్తమ - వన్నెల కడకన్నుల విలాసాలలోన
                   వన్నెల కడకన్నుల విలాసాలలోన
                   సరిసరికేళీ విలాసాలలోన
                   సరిసరికేళీ విలాసాలలోన
                   ప్రేమసితారసుతారలతార
                   జాణతిలోత్తమయే
                   జాణతిలోత్తమయే

ఇక్కడ చిత్రంలోని పాటను వీక్షించి 
ఆనందించగలరు గలరు


No comments: