Tuesday, June 20, 2017

చెడుగుణములు గలిగి ముక్తి చెందఁగ వచ్చున్


చెడుగుణములు గలిగి ముక్తి చెందఁగ వచ్చున్
సాహితీమిత్రులారా!సమస్య-
చెడుగుణములు గలిగి ముక్తి చెందఁగ వచ్చున్


సి.వి.సుబ్బన్నగారి పూరణ-

అడుగడుగునఁ గడుభక్తిన్
నొడుపుచు సారసనయను మనోహర గాథల్
పుడమి జనులుమెచ్చి నుతిం
చెడుగుణములు గలిగి ముక్తి చెందఁగ వచ్చున్


దీనిలో చెడుగుణములు కలిగి
ముక్తి చెందటం అసంగతము
దీన్ని కవిగారు నుతించెడు - అని
అనడం వలన సంగతమైనది.


మీరునూ మరోరకంగా పూరించి పంపగలరు

No comments: