Saturday, June 10, 2017

ప్రద్యుమ్నాగారమందు భానుఁడు వొలిచెన్


ప్రద్యుమ్నాగారమందు భానుఁడు వొలిచెన్
సాహితీమిత్రులారా!


సమస్య-
ప్రద్యుమ్నాగారమందు భానుఁడు వొలిచెన్

మచ్చా వేంకటకవిగారి పూరణలు-

మొదటిపూరణ-

మద్యమ్ముఁ ద్రావినావో
విద్యున్నేత్రల గుఱించి వెతఁజెందితివో
విద్యావిహీన యెక్కడి
ప్రద్యుమ్నాగారమందు భానుఁడు వొలిచెన్రెండవ పూరణ-

విద్యానిధి విటుఁడొకసతిఁ
జోద్యమ్ముగఁ గూడునెడ రజోగుణ మిషచే
హృద్యమ్మగు నక్కోమలి
ప్రద్యుమ్నాగారమందు భానుఁడు వొలిచెన్


(ప్రద్యుమ్నాగారము - మన్మథాగారము - స్త్రీ మర్మావయవము,
 ఒలిచెన్ - అపహరించెను)

పై పూరణలు
కుంజర యూధంబు దోమకుత్తుక జోచ్చెన్ అనే
తెనాలి రామకృష్ణుని సమస్యాపూరణకు
అనుకరణల్లా కనబడుతున్నాయికదా

మీరునూ మరోవిధంగా పూరించి పంపగలరు

No comments: