Thursday, July 14, 2016

తంతే పోయి బారులో పడ్డట్టు


తంతే పోయి బారులో పడ్డట్టు


సాహితీమిత్రులారా!

పేరడీలు అనేక రకాలుగా అంటే పద్యాలకు
గేయాలకేగాక సామెతలకు చేశారు
అలాంటివి
ఇప్పుడు కొన్ని చూద్దాం.
శ్రీరమణగారు నూనుడులు పేరుతో చేసి ఉన్నారు.
నుడికారాలు - సామెతలు
1. నవ్వే కవిని, ఏడ్చే కార్టూనిస్టును నమ్మకూడదు
   (నవ్వే ఆడదాన్ని, ఏడ్చే మగవాణ్ణి నమ్మకూడదు)
2. తిరిగి సబ్ ఎడిటర్, తిరగక రిపోర్టర్ చెడతారు.
   (తిరిగి ఆడది, తిరగక మగవాడు చెడతారు.)
3. దొంగలను కొట్టి పోలీసులకు వేసినట్లు
   (కాకులను కొట్టి గద్దలకు వేసినట్లు)
4. తంతేపోయి బారులో పడ్డట్టు
   (తంతే పోయి గారెలబుట్టలో పడ్డట్టు)
5. బారు పెట్టినవాడు బీరుపోయడా
   (నారు పోసినవాడు నీరు పోయడా)

1 comment:

Zilebi said...
కామింటిన జిలేబి కోక కాకెత్తుకు పొయిందని జిలేబి బ్లాగ్విత !


చీర్స్
జిలేబి