Saturday, July 23, 2016

మీ మాటలు మంత్రంబులు (పేరడీ)


మీ మాటలు మంత్రంబులు (పేరడీ)


సాహితీమిత్రులారా!

మనుచరిత్రలో ప్రవరుడు సిద్ధునితో అన్న పద్యం

మీ మాటలు మంత్రంబులు
మీ మెట్టినయెడ ప్రయాగ, మీపాదపవి
త్రామతోయము లలఘు
ద్యోమార్గఝురాంబుపౌనరుక్త్యము లుర్విన్
               (మనుచరిత్ర 1-62)

దీనికి పేరడీగా దుర్మార్గ చరిత్రమును
విష్ణుభొట్ల సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర కవి
క్రింది పద్యం వ్రాశారు


మీ మాటలు శూలంబులు
మీ మెట్టినయెడ శ్మశానమేదిని మీ అం
ఘ్ర్యామల తోయములు కిటి
స్తోమేడిత కర్దమములు శుంఠాధ్యక్షా!

(కిటి - పంది, స్తోమము - సమూహము,
ఈడిత - పొగడబడిన, కర్దమము - అడుసు, బురద)

No comments: