Thursday, July 7, 2016

గృహిణి అంటే ఇల్లాలు కాదా?గృహిణి   అంటే   ఇల్లాలు కాదా?


సాహితీమిత్రులారా!

చాలా పదాలకు మనకు తెలిసిన అర్థాలే
కాకుండా వేరే అర్థాలు కూడా ఉంటాయి.
అలాంటివి కొన్ని మనం ముందు తెలిసికొని ఉన్నాము.
ఇప్పుడు మరికొన్నిటిని తెలుసుకుందాము.


పదము                     సాధారణార్థం                  ప్రత్యేకార్థం
నరేంద్రుడు  -                 రాజు                -        పాములవాడు
శుచి            -                శుభ్రత              -        శృంగార రసము
పాళి            -                 కలము పాళి      -        మీసాలు కల స్త్రీ
గృహిణి        -                 ఇల్లాలు             -        కందిరీగ
ఆట              -                ఆట                  -         నింద
వ్యంజనము -               భోజన పదార్థము  -       మర్మావయవము
ప్రాయము    -                యౌవనము         -       మరణించువరకు ఆహారము లేకుండుట
శివ               -               గౌరి                      -      నక్క
శ్రద్ధాళువు    -               శ్రద్ధకలిగిన వ్యక్తి      -      వేవిళ్ళుగల స్త్రీ
భాగ్యము      -               సంపద                  -      పాపము
వివరము      -               వివరము               -       రంధ్రము
గ్రామీణ         -               గ్రామ సంబంధము   -      వేశ్య
కళ               -              చంద్రునిలో 16వ భాగము   - మూర్ఛ
అసలు          -              అసలు                      -       బురద
వితండము   -              మొండియైన              -       తాళము


ఇలాంటి పదాలను గూఢచిత్రంలోను,
కూటచిత్రంలోను, ప్రహేళికలలోను
ఉపయోగిస్తారు.

No comments: