Monday, February 14, 2022

పొడుపు పద్యం

పొడుపు పద్యం
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పొడుపు పద్యాన్ని విప్పండి-


పదములెనిమి కొమ్ములు వరలునాల్గు

తలయుతోకయు లేకున్నఁ గలదు యొకటి

కాళ్లు తల తోకకొమ్ములుఁ గానిలేక

జీవముండియుఁ దిరుఁగాడు చిత్రమొకటి

కూర్చె గంగాధరము తెల్సి కొండు దీని


పాదాలు 8, కొమ్ములు 4, తల తోక లేకున్నా ఉంటుందట?

దీనికి సమాధానం - పీత


కాళ్లు, తల, తోక లేకున్నా జీవముండి తిరుగాడేది?

సమాధానం - నత్త 

No comments: