Monday, December 6, 2021

దీనికి అర్థం మీరే చెప్పండి

 దీనికి అర్థం మీరే చెప్పండి
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పద్యం అర్ఖాన్ని కామెంట్స్ లో పెట్టండి


తొమ్మండ్రు మొగుల, నెత్తుక పోయె, కోడలు

                       చెల్లెలు సన్యాసిఁ జేసికొనియె

నత్త భూవరుల, నెయ్యముమీరఁ జెందెను

                       కూతురు పదకొండ్రఁ గూడుకొనియె

మరదలొక్కతె మారుమునువుఁ గట్టుకపోయె

                       యిల్లాలు పొరుగిండ్ల కేగుచుండె

వదినగారును పల్కు వానితో వర్తించె

                       మేనత్త భానుని మీఁదవలచె

వావులిట్టట్టుఁ జేసిన వన్నెకాడ 

తగదు రావయ్య నీజాణ తనముమాని

సరస దరహాస ద్వారకా పురనివాస

మదనగోపాల రాధికా హృదయలోల


దీనిలోనూ శ్రీమహావిష్ణువు, శ్రీకృష్ణునికి చెందిన బంధువుల గురించి తెలిసిన అర్థం 

సుగమమౌతుంది. అర్థాన్ని కామెంట్స్ లో పెట్టగలరు.

No comments: