Wednesday, December 6, 2017

ఆకొనినపుడాహారము


ఆకొనినపుడాహారముసాహితీమిత్రులారా!


కపిలవాయి లింగమూర్తిగారి
ఆర్య శతకము(చిత్రపది)లోనిది
ఈ పద్యం-

ఆకొనినపుడాహారము
లోకమ్మున హారమగును ఋషియైన సుమీ
ఆకలి లోభం బట్టిది 
యాకౌశికుడెరుగు దాని నవనిని యార్యా!

ఆకొను - ఆకలిగొను, -ను తీసుకొను
హారంలో - అనే అక్షరాన్ని తీసివేస్తే
అపుడు హారం మిగులుతుంది. హారం అంటే
హరించేది అంటే దోచుకోదగిన వస్తువు అని
అవుతుంది. మహాభారతం కూడ తిండికొరకు
దోచుకున్న వస్తువు దొంగతనం కాదనే చెబుతుంది.
విశ్వామిత్రుడొక యుగసంధిలో ఒక హరిజనవాడలో
కుక్కమాంసాన్ని దొంగిలించాడు కనుక ఆకలిబాధ
ఎలాంటిదో ఆతనికి తెలుసు - అని భావం.


No comments: