Wednesday, December 20, 2017

గర్భములోనుండి వెడలెఁ గమలాప్తుఁ డొగిన్


గర్భములోనుండి వెడలెఁ గమలాప్తుఁ డొగిన్
సాహితీమిత్రులారా!


సమస్య-
గర్భములోనుండి వెడలెఁ గమలాప్తుఁ డొగిన్


పూర్వకవి పూరణ-

దుర్భర వేదన సలుపగ
యర్భకుఁ డుదయించు ననుచు నతిమోదముతో
నిర్భరత నుండెఁ బ్రాక్సతి
గర్భములోనుండి వెడలెఁ గమలాప్తుఁ డొగిన్

గర్భములోనుండి సూర్యుడు రావడం అసంగతం
దాన్ని కవిగారు తూర్పు అనే కన్యగర్భంలోనుండి
అనడంతో సంగతమైంది

No comments: