Sunday, October 10, 2021

పద్యం పాటలా పాడటానికి వీలుగా

పద్యం పాటలా పాడటానికి వీలుగా
సాహితీమిత్రులారా!

రామరాజభూషణుని ఈ పద్యం ఆస్వాదించండి

పాటలాగా పాడటానికి వీలుగా ఉన్నది

ఈ వీడియోలో గమనించగలరు-No comments: