Friday, December 11, 2020

పాము, వెన్నెల, బూది, నాపగను దాల్చు వేల్పు

 పాము, వెన్నెల, బూది, నాపగను దాల్చు వేల్పు

సాహితీమిత్రులారా!

గూఢచిత్ర పద్యం గమనించండి-

పాము, వెన్నెల, బూది, నాపగను దాల్చు

వేల్పుటిల్లాలు సైదోమగ విడిదిఁగన్న

మీన్నపావడ గలకన్నె మిన్నఁగన్న

కన్న దొరసామి సిరిమిమ్ముఁ గాచుగాత!


పాము, వెన్నెల, బూది, ఆపగ(నది) లను

ధరించు దేవుడు ఈశ్వరుడు, ఆయన భార్య పార్వతి,

ఆమె తమ్ముడు మైనాకుడు, అతడు విడిదిగా తీసుకున్నది

సముద్రం, ఆసముద్రం పావడాగా ఉన్న కన్నె భూదేవి,

భూదేవి కన్న కుమార్తె సీతాదేవి, ఆమె భర్త శ్రీరామచంద్రుడు.

ఆయన మీకు ఐశ్వర్యములను ఇచ్చి రక్షించుగాక!

No comments: