Thursday, September 3, 2020

కాళ్ళు కొమ్ములు లేని నటరాజ స్తోత్రం

 కాళ్ళు కొమ్ములు లేని నటరాజ స్తోత్రం

సాహితీమిత్రులారా!


చరణశృంగరహితనటరాజస్తోత్రం

కాళ్ళు కొమ్ములు లేని నటరాజస్తోత్రం

దీన్ని పతంజలి కూర్చారు

దీన్ని డా. తాడేపల్లి పతంజలిగారి గాత్రంలో

శ్లోకాలు మరియు వివరణ వినండి-No comments: