Wednesday, February 12, 2020

అటజని కాంచె ........... (అనుకరణ)


అటజని కాంచె ........... (అనుకరణ)

సాహితీమిత్రులారా!

అటజని కాంచె భూమిసురుడంబర------
అనే పద్యం వినగానే
మనకు అల్లసాని పెద్దన గుర్తుకురాడం సహజం
కానీ ఈ పద్యం అనుకరణా అన్నట్లు కనిపిస్తున్నదీ పద్యం
ఇది చిత్రాంగదా పరిణయము - గోపాలుని రామకవి కృతము
దీనిలో అర్జనుడు చిత్రాంగదను వివాహం చేసుకోవడం ఇతివృత్తం.
ఇది పూర్తిగా లభ్యంకాలేదని సమాచారం.

అటఁజని  కాంచె పాండుసుతుఁడభ్రతటీవరతానమాన వి
స్ఫుట కలషడ్జ గాన భవభూరి భయార్తి విలీన గూఢపా
త్పటల జుఘృక్ష కేశి కల ధర్షణ హేతు తరంగ రంగదా
ర్భటపటు నిర్ఝరీవిశద భవ్య విశాలము శీతశైలమున్
                                                                           (1918 ఆంధ్రపత్రికనుండి)
దీన్ని గమనిస్తే ఎవరు ఎవరిని అనుసరించారో వారికే తెలియాలి

No comments: