Sunday, January 28, 2018

మఠమున సన్న్యాసి యొకఁడు మానినిఁ గూడెన్


మఠమున సన్న్యాసి యొకఁడు మానినిఁ గూడెన్
సాహితీమిత్రులారా!


సమస్య-
మఠమున సన్న్యాసి యొకఁడు మానినిఁ గూడెన్

గాడేపల్లి వీరరాఘవశాస్త్రిగారి పూరణ-

పఠనాభ్యాసాదులలో
శరుఁడయ్యును సన్యసించి స్మరసుమ బాణో
ల్లుఠితాంత రాత్ముఁడగుచున్
మఠమున సన్న్యాసి యొకఁడు మానినిఁ గూడెన్

ఈయనకు పూర్వము
రాళ్లబండి నృసింహశాస్త్రిగారి పూరణ-

కఠినములగు పూముల్కులు
శరుఁడై మదనుండు వేయ శమదమనములు వీ
డి ఠవరతనమున కొడబఁడి
మఠమున సన్న్యాసి యొకఁడు మానినిఁ గూడెన్

బహుచక్కని పూరణలు కదా!

No comments: