Friday, January 19, 2018

తునిలోపల జగములెల్ల తూగుచు నుండున్


తునిలోపల జగములెల్ల తూగుచు నుండున్
సాహితీమిత్రులారా!సమస్య-
తునిలోపల జగములెల్ల తూగుచు నుండున్

వేలూరి శివరామశాస్త్రిగారి పూరణ-

ఘనముగ నౌడాత్యము క
ల్పనఁజేయుచు జగములెల్ల పరితోషముగాఁ
గనఁజేయుచుండు భగవం
తునిలోపల జగములెల్ల తూగుచు నుండున్

తునిలో జగమంతా ఎలాతూగుతుంది అనే అసంగతాన్ని
కవిగారు తునికాదు భగవంతుని అని చెప్పడంతో
కాదనే అవకాశంలేకుండా పోయింది.


No comments: