Wednesday, August 2, 2017

మామామోమౌ మామా


మామామోమౌ మామా
సాహితీమిత్రులారా!


ఒకే వ్యంజనంతో పద్యం కూర్చితే
దాన్ని ఏకాక్షర పద్యం లేక శ్లోకం
అంటారు. ఇది శబ్దచిత్రవిభాగంలోనిది.

ఇక్కడ కేవలం మ- అనే వ్యంజనంతో
కూర్చిన పద్యం చూద్దాం-

మామామోమౌ మామా
మామా మిమ్మోమ్మో మామ మామామేమా
మేమోమమ్మోము మిమైమే 
మేమే మమ్మోము మోము మిమ్మా మామా

మా - చంద్రుని
మా - శోభ
మోమౌ - ముఖముగల
మామా - మాయొక్క
మా - మేథ
మిమ్ము, ఒమ్ము - అనుకూలించును
మామ మామా - మామకు మామా
ఆము - గర్వమును
ఏమి + ఒమ్మము - ఏమి ఒప్పుకోము
మిమై - మీశరీరము
మేము ఏమే - మేము మేమే
మమ్ము ఓముము + ఓముము - కాపాడుము, కాపాడుము
ఇమ్ము - ఔము - అనుకూలమగుమా

చంద్రుని వంటి ముఖముగల దేవా!
మాబుద్ధి మీకు అనుకూలించును.
గర్వపడక నిన్ను మేము అంగీకరింతుము.
సశరీరివై మాకు అనుకూలంగా ఉండి
మమ్ముకాపాడుము - అని అర్థం.


No comments: