Sunday, April 22, 2018

కుడితి గోలెం పైన పొన్న కాయ


కుడితి గోలెం పైన పొన్న కాయ
సాహితీమిత్రులారా!

ఈ పొడుపుకథను
విప్పండి-


1. జోడు నిట్రాళ్లు
    నిట్రాళ్ల మీద కుడితిగోలెం
    కుడితి గోలెం పైన పొన్న కాయ
    పొన్నకాయ మీద గరిక పోచలు
    గరిక పోచల పైన గాడిద పిల్లలు నాట్యమాడుతున్నాయి
    ఏమిటో చెప్పండి?

సమాధానం -
జోడు నిట్రాళ్లు - కాళ్లు
నిట్రాళ్ల మీద కుడితిగోలెం - పొట్ట
కుడితి గోలెం పైన పొన్న కాయ - తల
పొన్నకాయ మీద గరిక పోచలు - జుట్టు
గరిక పోచల పైన గాడిద పిల్లలు నాట్యమాడుతున్నాయి - పేలు
2. తలలు మూడు, కాళ్లు పది, మూడు తోకలు
    ఆరు కన్నులు, నాలుగు కొమ్ములు, రెండు చేతులు
    ఏమిటిది చెప్పండి?


సమాధానం - అరక
   

No comments: