Wednesday, July 20, 2022

మన తెలుగు శాసనాలలో లభించిన చిత్రకవిత్వం

మన తెలుగు శాసనాలలో లభించిన చిత్రకవిత్వం

సాహితీమిత్రులారా!మన తెలుగు శాసనాలలో లభించిన చిత్రకవిత్వం.

ట,డ,ణ,ష,ళ - లు లేకుండా చెప్పిన పద్యంన్ని

నిర్మూర్ధన్యం పద్యం అంటారు

మల్యాల గుండయ క్రీ.శ. 1272లో వేయించిన 

బూదపూరు శాసనంలోనిది

ఈ నిర్మూర్ధన్యం పద్యం  ఆస్వాదించండి-


కాంతోపాంత సుజాత నూతన లసద్ విన్యాస వన్య మిళత్ ఫుల్లత్ పల్లవ

సుచలత్ పికశుక స్తోమై స్తుతి స్తాయతే నిశ్వాసాంత వికాశమాన

మహిమా వాసైక లసద్ వైశద్య ద్యుతి వీచి సూచి యశశోయస్యతిశ్యాత్మనః


ఇందులో ట,డ,ణ,ష,ళ - లు  ఉపయోగించి చెప్పలేదు గమనించండి.

No comments: