Wednesday, March 21, 2018

ఓయమ్మా వాడొస్తాడే


ఓయమ్మా వాడొస్తాడే

సాహితీమిత్రులారా!


ఈ పొడుపుకథను
విప్పండి-


1. ఓయమ్మా వాడొస్తాడే, 
    వస్తానే ఏస్తాడే
    ఏస్తానే తీస్తాడే, 
    తీస్తానే చస్తానే
    ఏమిటో చెప్పండి?

సమాధానం -
                           జాలరి
                                 గాలం
                                        చేప


2. నదిలో కలకల
    చెట్టుపై కిలకిల
    అది చూస్తే విలవిల
    ఏమిటో చెప్పండి ?


సమాధానం - 
నదిలో కలకల - యమునలో గోపికలు స్నానం
చెట్టుపై కిలకిల - చెట్టుపై కృష్ణుడు నవ్వడం
అది చూస్తే విలవిల - గోపిలు సిగ్గు పడడం   


No comments: