Sunday, October 30, 2016

గుర్రానికి నైదురాళ్ళు కోడికివలెనే


గుర్రానికి నైదురాళ్ళు కోడికివలెనేసాహితీమిత్రులారా!


సమస్య- గుర్రానికి నైదురాళ్ళు కోడికివలెనే

ఈ సమస్యను వెంకగిరి సంస్థానంలో
మోచర్ల వెంకనకు ఇవ్వగా ఆయన పూరించారు.
పూరణ -

మర్రాకు పాన్పుగా గొని
బొర్రన్ బ్రహ్మాండ పంక్తి బూనిన ముద్దుం
గుర్రడ విను - వన్నెలు గుహు
గుర్రానికి నైదు కాళ్ళు కోడికి వలెనే!

దీనిలో కవి ఎంత చమత్కారంగా పూరించాడో చూడండి.

పొట్టలో బ్రహ్మాండాలను దాల్చి,
మర్రియాకుపై పడుకున్న ఓ బాలముకుందా!
విను - గుహు(కుమారస్వామి)గుర్రానికి
(వాహనానికి- నెమలికి) వన్నెలు ఐదు -
 కాళ్ళుమాత్రం కోడికివలెనె(రెండు)

మీరు మీశైలిలో పూరించి పంపండి.

No comments: