Thursday, June 8, 2017

మెప్పుగా నుత్తరమ్ములు చెప్పవలయు


మెప్పుగా నుత్తరమ్ములు చెప్పవలయు
సాహితీమిత్రులారా!


పొడుపు పద్యం విప్పండి-

మతిగానియటువంటి మతియేదియగుచుండు?
                        నిమిషమ్ముగానట్టి నిమిషమేది?
పణముగానటువంటి పణమేదియగుచుండు?
                       ప్రాసమ్ముగానట్టి ప్రాసమేది?
బలముగానటువంటి బలమేదియగుచుండు?
                        కారముగానట్టి కారమేది?
ముదముగానటువంటి ముదమేదియగుచుండు?
                       గంధమ్ముగానట్టి గంధమేది?
వాదమచ్సముగానట్టి వాదమేది?
గర్భమచ్చముగానట్టి గర్భమేది?
మెప్పుగానుత్తరమ్ములు చెప్పవలయు
దేవ శ్రీ వేంకటేశ! పద్మావతీశ!
                                     (శ్రీవేంకటేశ సారస్వత వినోదిని)

చూచారుకదా విప్పగలరేమో?
ప్రయత్నించండి-


సమాధానములు-

మతిగాని మతి - అతిమతి(గర్వము)

నిమిషముగాని నిమిషము - అనిమిషము(చేప)

పణముగాని పణము - ఆరోపణము(నింద)

ప్రాసకాని ప్రాస - అనుప్రాసము(శబ్దాలంకారము)

బలముగాని బలము - అను బలము(ప్రక్కబలము)

కారముగాని కారము - సురేకారము(పెట్లుప్పు)

ముదముగాని ముదము - కౌముదము(కార్తీకమాసము)

గంధముగాని గంధము - అతిగంధము(గంధకము)

వాదముగాని వాదము - అపవాదము(నింద)

గర్భముగాని గర్భము - ఆత్మగర్భము(మరకతము)No comments: