Friday, June 9, 2017

రాముడహల్యను వరించె రాతిరి విటుడై


రాముడహల్యను వరించె రాతిరి విటుడై

సాహితీమిత్రులారా!సమస్య-
రాముడహల్యను వరించె రాతిరి విటుడై

(రాముడు అహల్యను విటుడై వరించడం అసంగతము)

విద్వాన్ వి.యమ్. భాస్కరరాజుగారి పూరణ-

రమణిని సృజింప విధి, - గౌ
తముని తా పెండ్లియాడెధార్మికరీతిన్
కామాతురుడై, చని - సు
త్రాము డహల్యను వరించె రాతిరి విటుడై

సమస్యలోని రాముని సుత్రాముని(ఇంద్రుని)గా
మార్చడం వలన సంగతమైనది.


మీరును మరోవిధంగా పూరించి పంపగలరు

No comments: