Sunday, June 11, 2017

వర్ణములఁ గన్గొన మద్విభు నామమయ్యెడిన్


వర్ణములఁ గన్గొన మద్విభు నామమయ్యెడిన్
సాహితీమిత్రులారా!

నామగోపన పద్యం చూడండి-
ఇది రావూరి దొరసామయ్యగారు
చెప్పిన పద్యం-

తామరసాక్షి నీవిపుడు దప్పక చెప్పవె నీదు భర్త పే
రేమియొ యన్న, నెచ్చెలికి నిట్టులనెన్ లతాంగి చందుఁ డున్
భూమియుఁజూతము న్మధుపమున్ మఱి తండుల ముద్రివ ర్ణముల్
గామహిమధ్య వర్ణములఁ గన్గొన మద్విభు నామమయ్యెడిన్


ఆమె చెప్పిన పదాలకు మూడక్షరాల పదాలు

చంద్ర - రేదొర
భూమి - ధరణి
చూత - రసాల
మధుప- భ్రమర
తండులం - బియ్యము

ఈ పదాలలోని మధ్య అక్షరాలను కలిపిన
ఆమె భర్త పేరు వస్తుంది-

రేదొ
ణి
సా
భ్ర
     బియ్యము
వీటి మధ్య అక్షరాలను తీసుకోగా
వచ్చెడి పేరు దొరసామయ్య

No comments: