Friday, April 13, 2018

శ్రీశ్రీ - దీర్ఘాలు


శ్రీశ్రీ - దీర్ఘాలు
సాహితీమిత్రులారా!మనం చిత్రకవిత్వంలో "సర్వగురువులు" అనే పేరుతో
ఒక శబ్దచిత్రం చూచి ఉన్నాము. కాని అవన్నీ దాదాపుగా
సంస్కృతంలోనివే ఇక్కడ "శ్రీశ్రీ"గారు వ్రాసిన
సర్వగురుచిత్రంలోనిది ఈ దీర్ఘాలు  ఇందులో అన్నీ దీర్ఘాలే
గమనించగలరుచూడండి-


ఈనాడూ ఏనాడూ

                                             నీ
                                                 వే
                                                    నూ

                                                      నా
                                                            నీ
                                                                  వూ

తాజాగా రోజాలా

ఆ                     లే                  పా                       లే
           డా                                             డా

నాదానా ఓచానా


                                                             (నవత త్రైమాసిక - నవంబరుప, 1963)

No comments: