Sunday, September 23, 2018

నేనెవరిని?


నేనెవరిని?
సాహితీమిత్రులారా!

ఇది 1947 జులై నెల చందమామలో వచ్చిన
పొడుపుకథ మరి ఆలోచించి చెప్పండి.

నేను ఐదు అక్షరాల దేవుణ్ణి
నేను నడకలో ఉన్నాను
కాని పరుగులో లేను
రంభలో ఉన్నాను 
కాని మేనకలో లేను
సింహంలో ఉన్నాను 
కాని పులిలో లేను
హరిలో ఉన్నాను 
కాని బ్రహ్మలో లేను
పాములో ఉన్నాను 
కాని తేలులో లేను
నాపేరేమిటి?

సమాధానం -

నేను ఐదు అక్షరాల దేవుణ్ణి
నేను డకలో ఉన్నాను
కాని పరుగులో లేను
ర భలో ఉన్నాను
కాని మేనకలో లేను
సింహంలో ఉన్నాను
కాని పులిలో లేను
రిలో ఉన్నాను
కాని బ్రహ్మలో లేను
పాములో ఉన్నాను
కాని తేలులో లేను
నాపేరేమిటి?
No comments: