Tuesday, December 19, 2017

సదాశివ శతకం - చిత్ర, గర్భ శతకం


సదాశివ శతకం - చిత్ర, గర్భ శతకం
సాహితీమిత్రులారా!

అనంతరాజు సుబ్బరావు (1825-1884)
రచించిన శ్రీసదాశివేశ్వర శతకంలో
100 పద్యాలు ఉన్నాయి. అన్నీ సీసపద్యాలే
ఇందులో 99 పద్యాలు ఏదోఒక వృత్తమును
సీసపద్యంలో ఇమిడ్చి వ్రాయడం జరిగింది.
మొత్తం 62 రకముల వృత్తములు ఇమిడ్చాడు
ఈ కవిపుంగవులు.
వీరి ఈ శతకం నుండి ఒక పద్యం ఇక్కడ చూద్దాం-

మత్తకోకిల గర్భిత సీసము-
ఈ సీసంలో మత్తకోకిల వృత్తము ఇమిడి ఉన్నది

మేలువాటిల లోకపాలన మీవుసేోయుచు నెట్లొకో తయోయుతుఁడవగుచు 
కేల శూలముఁబూని కేవలకిన్క జీవులద్రుంచుటల్ దేవతెలియనగునె
కాకూటములీలఁగా  నిజకంఠమందునఁదాల్పవే, కీర్తి వినుతికెక్క 
జాలవింతలు నీదుచర్యలు చంద్రమౌళి, శుభాకరా నిన్ను వశమె పొగడ
ప్రమథగణసేవ్య, యాశ్రితపారిజాత దక్షిణామూర్తి, విద్యావిచక్షణాఢ్య

ఇందలి మత్తకోకిల -

మేలువాటిల లోకపాలన మీవుసేోయుచు నెట్లొకో ? 
కేల శూలముఁబూని కేవలకిన్క జీవులద్రుంచుటల్ 
కాకూటములీలఁగా  నిజకంఠమందునఁదాల్పవే?  
జాలవింతలు నీదుచర్యలు చంద్రమౌళి, శుభాకరా !

ఈ విధంగా శతకంమంతా వ్రాసిన ఈ కవి
శతకం అంటే తక్కువదనే భావనను తుడిచి
వేశారంటారు

No comments: