Friday, April 8, 2022

పొడుపు పద్యాలు

 పొడుపు పద్యాలు
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పొడుపు పద్యాలకు విడుపు

చెప్పగలరేమో గమనించండి-

కాళ్లు లేవుగాని కరములు రెండుండు

మెడయు వీపు కడుపు నడుము గల్గి

శిరము లేక తాను నరులను దిగమ్రింగి

యొప్పుఁ గూర్చు దీని విప్పడయ్యెసమాధానం - దీనికి కాళ్లుండవు చేతులుంటాయి

                 మెడ వీపు  కడుపు నడుము ఉంటాయి

                 తల ఉండదు కానీ మనుషులను దిగమింగేస్తుంది

                 అంటే చొక్కాNo comments: