Wednesday, March 14, 2018

చేటలకే గాని గంపలకు లేదు


చేటలకే గాని గంపలకు లేదుసాహితీమిత్రులారా!


ఈ పొడుపుకథను
విప్పండి-

1. చిలుకలు చిలుకలు కూడంగా,
   సిరంగి పట్నం కట్టంగా,
   అరవై పుట్లు పండంగా,
   చేటలకే గాని గంపలకు లేదు
   ఇదేమిటో చెప్పండి?

సమాధానం - శిశువు

2. గాజుల గల గలలు నావే
    కోయిల కుహు కుహులు నావే
    తుమ్మెద ఝంకారములు నావే
    అయితే నేనెవరు?

సమాధానం - జలపాతం

No comments: