Wednesday, July 14, 2021

నాలుక కదలని పద్యం

 నాలుక కదలని పద్యం 
సాహితీమిత్రులారా!పద్యాన్ని పలికినపుడు నాలుక కదలని అక్షరాలతో 

కూర్చిన పద్యాన్ని అచలజిహ్వ అంటారు

ఇవటూరి సూర్యప్రకాశకవి కూర్చిన 

తారకాపచయము లోని

అచలజిహ్వా కందం గమనించండి-


అహిపుంగవబాహమహా

మహాపుంగవవాహభీమమఖనముఖమహా

నహభవగంగాభీకమ

ఖహబహుపాపాహిభోగఖగపూగవిభూ

                                                         (తారకాపచయము - పుట 25)


ఈ పద్యం పలికి చూడండి నాలుక కదలుతుందేమో!


1 comment:

Anonymous said...

ఇందులో న, ఙ రెండూ ఉన్నాయి. మరి అచలజిహ్వ ఎలా అయిందో దయచేసి వివరిస్తారా?