Sunday, January 2, 2022

పతులేవురు సింగభూప పాంచాలికిలన్

 పతులేవురు సింగభూప పాంచాలికిలన్
సాహితీమిత్రులారా!సింగభూపాలుని వద్దకు దర్శనానికి వచ్చిన ఒక కవిని-

ద్రౌపదికి పాండవులైదుగురూ భర్తలేకదా వారిలో ఒకరు 

భర్త అయినపుడు మిగిలినవారు ఆమెకు ఏమౌతారో 

ఆశువుగా కందపద్యంలో చెప్పమన్నారట దానికి ఆ కవి

వెంటనే చెప్పిన పద్యం ఇది-

పతి మఱఁదియు సహదేవుఁడు

పతి బావయు ధర్మజుండు, బావలు మఱఁదుల్

పతులు నర నకుల భీములు,

పతు లేవురు సింగభూప పాంచాలి కిలన్

దాని ఆనందించిన సింగభాపాలుడు కవిని సత్కరించి 

తృప్తిని పొందాడట.

No comments: