Sunday, May 15, 2022

పరాయిదాని మొగుణ్ణి పక్కనేసుకొని............

 పరాయిదాని మొగుణ్ణి పక్కనేసుకొని............
సాహితీమిత్రులారా!పొడుపుకథను విప్పండి-


అరలోపల తెరగట్టుకొని

తెరలోపల మంచమేసుకొని

పరాయిగాని మొగుణ్ణి

పక్కలో వేసుకొని

తన మొగునికి తాంబూల మిచ్చెసమాధానం - బాలింత

                 అన్వయించుకొని గమనించండి


No comments: